10 regels over de privacy van consumenten:

Regel 1

Regel 1

Wij hanteren en respecteren de Fair Data Privacy Code, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
Regel 2

Regel 2

Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat of de tien regels uit de Fair Data Privacy code zijn nageleefd.
Regel 3

Regel 3

Wij zullen persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken dan voor anoniem marktonderzoek en data-analyse.
Regel 4

Regel 4

Wij zullen bijzondere persoonsgegevens* alleen met uw toestemming verzamelen.
Regel 5

Regel 5

Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
Regel 6

Regel 6

Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen met uw ondubbelzinnige toestemming opnemen in publicaties van het marktonderzoek en data-analyse.
Regel 7

Regel 7

Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen. Wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
Regel 8

Regel 8

Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
Regel 9

Regel 9

Uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data analyse zijn als uitgangspunt altijd anoniem omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar zijn.
Regel 10

Regel 10

Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data Privacy Code.

Fair Data Privacy Code

Fair Data keurmerk

Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek (Euro Barometer 2011) blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens.

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data Privacy Code opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Aanmelden Digital Analytics Nieuwsbrief

Zoek in ClouToday