De 10 regels over de privacy van consumenten:

Regel 1

Regel 1

Wij hanteren en respecteren de Fair Data gedragsregels, waarin uw privacy en anonimiteit het uitgangspunt is.
Regel 2

Regel 2

Wij zullen geen persoonsgegevens verzamelen, opslaan of bewerken indien er onzekerheid bestaat over of de Fair Data gedragsregels zijn nageleefd.
Regel 3

Regel 3

Wij zullen u nooit misleiden over het doel van het onderzoek of de data-analyse waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt.
Regel 4

Regel 4

Wij zullen persoonsgegevens, die bij het uitvoeren van marktonderzoek en data-analyse worden gebruikt, nooit voor andere doeleinden gebruiken.
Regel 5

Regel 5

Wij zullen bijzondere persoonsgegevens alleen met uw toestemming verzamelen.
Regel 6

Regel 6

Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en beveiligen en wij nemen daarbij de MOA-richtlijnen voor databeveiliging in acht.
Regel 7

Regel 7

Wij zullen er zorg voor dragen dat onze medewerkers worden getraind en voorgelicht over het gebruik van persoonsgegevens en dat ze een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.
Regel 8

Regel 8

Wij zullen als uitgangspunt nemen dat uw persoonsgegevens uit marktonderzoek en data-analyse in de rapportage altijd anoniem zijn, omdat deze gegevens niet herleidbaar, koppelbaar en deduceerbaar zullen zijn.
Regel 9

Regel 9

Wij zullen uw direct identificerende gegevens alleen opnemen, in de rapportages van het marktonderzoek en de data-analyse, met uw ondubbelzinnige toestemming.
Regel 10

Regel 10

Wij zullen aan onze onderaannemers, die worden ingeschakeld bij marktonderzoek en data-analyse, gelijke eisen stellen met betrekking tot het onderschrijven van en het handelen naar de Fair Data gedragsregels.

Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics

Fair Data keurmerk

Fair Data is een keurmerk van de MOA dat consumenten inzicht biedt in welke Marketing, Insights en Analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Met het Fair Data keurmerk wil de MOA consumenten zekerheid bieden in het groeiende debat en de zorgen omtrent privacy en data. En dat is hard nodig want uit Europees onderzoek (Euro Barometer 2011) blijkt dat 70 procent van alle Europeanen zich zorgen maakt over misbruik van hun persoonsgegevens.

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren en daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data gedragsregels voor marktonderzoek en analytics opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

Meld je nu aan voor onze Digital Analytics update!

Blijf maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws, trends en ontwikkelingen uit het vakgebied.

Zoek in ClouToday