Over de MOA

De MOA, Center for Marketing Insights - Research - Analytics is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Market Research, Digital Analytics, Marketing Intelligence en Beleidsonderzoek.

Missie

De MOA heeft als doel de kwaliteit van survey based en non-survey based information, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van (virtuele) respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, overheid en bureaus. Kennis maken en kennis delen staat centraal in deze missie.
 

De MOA bestaat uit vier specifieke secties:

- de onderzoekbureaus, zoals marktonderzoeksbureaus en bureaus voor digital analytics
- de opdrachtgevers van marktonderzoek
- de toeleveranciers en selectiebureaus voor de marktonderzoeksbranche
- de sectie onderwijs (bijzondere leden).

De vereniging kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Pas als een bedrijfslidmaatschap is verkregen, kunnen persoonlijke leden verbonden aan die organisatie lid worden van de MOA.

 

MOA PMS Groot Logo Fairdata Titel

 

CarloStokx caroussel

MOA voorzitter Carlo Stokx - Country Manager Ipsos Nederland

Meld je nu aan voor onze Digital Analytics update!

Blijf maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws, trends en ontwikkelingen uit het vakgebied.

Zoek in ClouToday