Wat we doen

Platform Digital Analytics is opgericht vanuit de MOA en geeft aandacht aan kwaliteit, kennisdeling, samenwerking en wetgeving rondom online dataverzameling en gebruik.

WAT WE DOEN

Promotie Vakgebied

MOA zet zich via Platform Digital Analytics in om meer bekendheid aan het vakgebied Digital Analytics te geven. Iedereen praat over big data zoals er in het begin werd gesproken over social media. Maar pas een klein percentage van het bedrijfsleven heeft een daadwerkelijke data strategie. Een goede data strategie kan zorgen voor omzet en aanzienlijke groei, daarom begint MOA met een campagne om dit bekend te maken!

Integriteit & Fair Data

Met een MOA-lidmaatschap onderschrijf je de MOA-integriteitscode voor onderzoek en analytics. Je gaat verantwoord om met persoonsgegevens. Dit kun je uitdragen naar opdrachtgevers en/of je interne stakeholders. Maak je dataverwerking onderdeel van je verantwoord ondernemen policy.
Het Fair Data keurmerk is een branchekeurmerk dat alleen gebruikt mag worden door Marketing, Insights en Analytics organisaties die lid zijn van de MOA. Organisaties kunnen met dit keurmerk laten zien dat zij transparant en ethisch met data om gaan. Deze Fair Data companies zullen nooit zonder toestemming van de consument de verkregen informatie voor andere doeleinden gebruiken. Mocht het niet mogelijk zijn om die toestemming redelijker wijze te verkrijgen zal een Fair Data company de consument zo goed als mogelijk informeren over het gebruik van de verkregen informatie.

FairData

Quality Standard

In 2014 heeft Platform Digital Analytics de MOA Quality Standard voor Digital Analytics gelanceerd. Dit is tot nu toe het eerste en enige internationale document waarin werk- en kwaliteitsprocedures voor Digital Analytics en big data staan omschreven.
De kwaliteitsstandaard dient zelfs als uitgangspunt voor een nieuwe internationale ‘NEN-ISO 19731:2017 Digital analytics and web analyses for purposes of market, opinion and social research - Vocabulary and service requirements'. Op dit moment zijn al zes Digital Analytics bureaus gecertificeerd voor deze quality standard.

Belangenbehartiging

MOA heeft eigen lobbyisten in Den Haag. Zij scannen dagelijks relevante berichten voor het platform Digital Analytics. De MOA-lobbyisten komen op voor de belangen van de beroepsgroep en doen (verbeter) suggesties voor wetgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de privacywetgeving, het plaatsen van cookies en het zonder toestemming mogen analyseren van verzamelde (online) data.

Netwerk & Platform

Het vakgebied van Digital Analytics is constant in beweging, nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. MOA organiseert bijeenkomsten waar ervaringen gedeeld worden en waar ruimte is om te sparren met collega’s uit andere organisaties. Hoe groter het platform hoe groter jouw netwerk, dus meld je aan en ‘spread the word’.

Kennis delen & kennis ontwikkelen

  • Maandelijkse Digital Analytics-update
  • Vier keer per jaar organiseren wij een gratis te bezoeken MOA Digital Analytics Middag. Een middag met 3 à 4 inspirerende sprekers, ruimte voor discussie en netwerken.
  • Het Digital Analytics Congres is een jaarlijks terugkerende happening rond Digital Analytics
  • Vakgerichte trainingen via de MOAcademy
  • Speciale Leergang Digital Analytics
  • Daarnaast worden de laatste trends en ontwikkelingen uit het vakgebied gecommuniceerd via ClouToday, Clou, MOAflash en MOAweb.

Meld je nu aan voor onze Digital Analytics update!

Blijf maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws, trends en ontwikkelingen uit het vakgebied.

Zoek in ClouToday