Technologietrends in Technology Vision 2018

Het jaarlijkse technologierapport van consultancybureau Accenture voorspelt welke belangrijke technologietrends de komende drie jaar waarschijnlijk disruptie in het bedrijfsleven teweeg gaan brengen.

Het rapport van dit jaar, met de ondertitel ‘Intelligent Enterprise Unleashed’, geeft aan hoe snelle vooruitgang in technologieën – zoals AI, geavanceerde analytics en de cloud – bedrijven in staat stellen om niet alleen innovatieve producten en diensten te ontwikkelen, maar ook de manier te veranderen waarop mensen werken en leven. En dit zorgt weer voor een verandering in de relatie die bedrijven hebben met hun klanten en partners.

 

De onderzoekers constateren vijf opkomende technologische ontwikkelingen die bedrijven moeten aanpakken om de samenwerkingen te ontwikkelen, die nodig zijn om succesvol te zijn in de moderne digitale economie.

  • ‘Burger artifical intelligence’: AI voor bedrijven en de samenleving. Hoe meer mogelijkheden AI biedt, hoe groter de impact op het leven van mensen. Bedrijven die willen profiteren van de mogelijkheden van AI, moeten zich bewust zijn van deze impact en hun AI zo inrichten, dat het een verantwoordelijke vertegenwoordiger van hun bedrijf is.
  • ‘Verlengde realiteit’: het einde van afstand. Technologieën voor virtual reality en augmented reality veranderen de manier waarop mensen leven en werken doordat ze de afstand tussen mensen, informatie en ervaringen wegnemen.
  • ‘Waarheidsgetrouwe data’: het belang van vertrouwen. Bedrijven opereren steeds meer op basis van data, waardoor ze te maken krijgen met een nieuw soort kwetsbaarheid: onnauwkeurige, gemanipuleerde en afwijkende data die leiden tot verkeerde zakelijke inzichten en beslissingen. Om deze uitdaging te adresseren, moeten bedrijven een tweezijdig mandaat volgen om waarheidsgetrouwheid te maximaliseren en stimulansen voor datamanipulatie te minimaliseren.
  • ‘Frictieloos ecosysteem’: bouwen voor samenwerking op schaal. Voor groei zijn bedrijven afhankelijk van samenwerkingen op technologiegebied. Maar hun eigen legacy-systemen zijn niet ontworpen om samenwerkingen op grote schaal te ondersteunen. Om volledig gebruik te kunnen maken van de ‘Connected Intelligent Enterprise’ moeten bedrijven zichzelf eerst opnieuw uitvinden.
  • ‘Internet of Thinking’: slimme systemen creëren. Bedrijven zetten sterk in op slimme omgevingen via robotica, AI en unieke ervaringen. Het tot leven brengen van deze slimme omgevingen vraagt niet alleen om belangrijke vaardigheden en extra personeelsinzet, maar ook om het moderniseren van huidige bedrijfstechnologische infrastructuren.

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de website van Accenture.

 

Bron: Accenture, CustomerTalk, 4 maart 2018

 

Aanmelden Cloutoday