Het optimisme groeit


Resultaten van het GfK-onderzoek naar het consumenten-klimaat in Europa voor het eerste kwartaal van 2014. De economie in de lidstaten van de Europese Unie (EU) begint weer te groeien. Consumenten hopen dat er dit jaar definitief een einde zal komen aan de economische crisis.

De consumentenklimaatindex voor de EU weerspiegelt deze trend duidelijk en steeg over de hele linie met 0.8 punt in het eerste kwartaal van 2014. Hij staat momenteel op 8.4 punten. Dit zijn de resultaten van het GfK-onderzoek naar het consumentenklimaat in 14 Europese landen.

Het economische herstel in de EU zet krachtiger door. Volgens Eurostat groeiden de economieën het afgelopen jaar over de hele linie met maar 0.1 procent. Maar dit jaar verwachten deskundigen in de 28 lidstaten van de EU een stijging van het BNP van 1.3 procent. Ongetwijfeld is deze groei mede te danken aan het herstel van de wereldeconomie. In de meeste van de bestudeerde EU-landen groeide het BNP zowel ten opzichte van het voorgaande kwartaal als van het vorige jaar.  

Maar het herstel is nog heel voorzichtig en er heerst nog veel onzekerheid, waar eerst een einde aan moet komen. Frankrijk en Italië willen af van een systematisch bezuinigingsbeleid en hun schuldenlast vergroten om de economie door middel van meer investeringen weer op de rails te krijgen. Het blijft te bezien welk effect dit heeft op hun creditrating op de financiële markten en op het Europese fiscale pact. Een ander risico is de lage inflatie. Veel deskundigen vrezen voor een periode van deflatie in de eurozone – met andere woorden, een daling in de prijzen, zoals in Spanje al in maart het geval was.

Het groeiende optimisme onder veel Europese consumenten is volkomen gerechtvaardigd. In bijna alle gepresenteerde landen vertonen indicatoren voor de economische en inkomensverwachting, alsmede voor de koopbereidheid een positieve trend. In veel landen hebben ze het hoogste niveau sinds jaren bereikt. De consumentenklimaatindex voor de EU (28 landen) stijgt ook. In maart stond hij op 8.4 punten, een toename van 0.8 punten in het eerste kwartaal van dit jaar en de hoogste waarde sinds april 2008. Precies een jaar geleden stond hij nog op -3.3 punten.

Resultaten consumentenklimaat Europa 2014

 

Nederland: economische verwachtingen zijn in één jaar met 65 punten gestegen.
De Nederlandse consumenten verwachten een duidelijke economische opbloei. De economische verwachtingen staan momenteel op 30 punten. Dat is een stijging van bijna tien punten ten opzichte van eind vorig jaar en 65 punten hoger dan een jaar geleden. De laatste keer dat de indicator hoger stond was in januari 2007.

Hoewel de inkomensverwachtingsindicator deze sterke stijging nog niet kan evenaren, is de trend niettemin opwaarts. Na -11.2 punten in december 2013 staat die indicator nu op -4.2 punten. Ten opzichte van maart 2013 is dit een toename van bijna 46 punten.
Momenteel wensen de Nederlandse consumenten nog geen grote aankopen te doen en dat kunnen ze ook niet. De koopbereidheid is nog duidelijk in de min met -15.5 punten. Toch is dit een stijging van bijna vijf punten ten opzichte van december. Een jaar geleden stond de indicator ruim tien punten lager.

 

Bron: GfK.com, 23 april 2014

Aanmelden Cloutoday