Big data en privacy in vier segmenten

Hoe staat het met het vertrouwen van consumenten als het gaat om het afstaan van hun persoonlijke gegevens aan bedrijven? MarketResponse heeft dit onderzocht en het resultaat is voor het bedrijfsleven niet erg gunstig. Dat vertrouwen is namelijk niet erg groot. Sterker nog, er heerst veel wantrouwen.

Vier typen consumenten te onderscheiden in ‘privacybeleving’
Meer en meer wordt duidelijk dat Nederlanders privacy hoog in het vaandel hebben. Uit onderzoek van MarketResponse onder 1.000 consumenten blijkt dat ruim 60% van de Nederlanders (zeer) weinig vertrouwen heeft in het afgeven van hun persoonlijke gegevens aan bedrijven. Hoewel mensen over het algemeen erg op hun privacy zijn gesteld, is er wel een duidelijke tweedeling te zien van ‘delers’ en ‘vermijders’.

65-plussers het meest op privacy gesteld
63% van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in het afgeven van gegevens aan bedrijven en bijna de helft (48%) vraagt zich af wat er met persoonsgegevens gebeurt. Willem Brethouwer, directeur MarketResponse: “De praktijk is dat consumenten meer en meer moeten delen om een ‘succesvolle transactie mogelijk te maken. Dat leidt tot dissonantie.”. 65-plussers zijn het meest op hun privacy gesteld. 72% van hen is (zeer) terughoudend in het delen van hun gegevens. Jongeren (tot 24 jaar) zijn wat makkelijker, maar nog altijd geeft 41% aan (zeer) terughoudend te zijn in het delen van gegevens.

Marketresponse privacy-1

Delers en vermijders
Ondanks het feit dat mensen over het algemeen niet graag hun gegevens delen, zijn er wel verschillende typen te onderscheiden: delers en vermijders. Willem Brethouwer,“Delers hebben meer vertrouwen en zijn optimistischer van aard. Zij gaan er vanuit dat het waarschijnlijk wel goed geregeld is. Vermijders bekijken dat heel anders. Het vertrouwen van deze groep is laag en zij gaan er bij voorbaat al vanuit dat er niet vertrouwelijk met hun gegevens omgegaan wordt.”

Van angstig tot onbezorgd
Ook de delers en vermijders zijn elk weer te onderscheiden in twee groepen, waardoor er vier typen consumenten ontstaan: Angstigen (37% van de Nederlanders) vertrouwen het allemaal ‘voor geen meter’, Gereserveerden (26%) vragen zich af wat er met hun gegevens gebeurt, Pragmatische delers (19%) vinden dat het nu eenmaal bij deze tijd hoort en Onbezorgde risiconemers (18%) hebben niets te verbergen en dus mag iedereen alles van ze weten. De vier groepen zijn gebaseerd op socio-demografische kenmerken, die bij organisaties vaak al bekend zijn, danwel eenvoudig te achterhalen.

12% bewust van waarde eigen data
Privacy is - zeker na het rumoer rond ING, eerder dit jaar – een hot issue. Consumenten zijn zich steeds bewuster van de waarde van hun gegevens. Zo is bijna 12% van de Nederlanders het eens met de stelling ‘mijn gegevens zijn geld waard, ik wil er wel iets voor terug’. Vooral jongeren hebben deze mening (ruim 20%. Daarnaast worstelen organisaties met het vraagstuk privacy. “De verschillende typen consumenten gaan anders om met hun privacy. Als je deze kennis als organisatie gebruikt en ze op de juiste manier benadert, kun je hier voordeel uit halen. Het is een kwestie van de juiste snaar weten te raken. Dit is niet alleen goed voor de organisatie, ook de consument is hiermee geholpen, want die houdt de controle over zijn privacy en zal minder snel in het geweer komen”, aldus Brethouwer.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in de zomer van 2014 onder 1.000 consumenten uit De OnderzoekGroep, het onderzoekspanel van MarketResponse. De resultaten, inclusief de beschrijving van de vier groepen en praktische tips, zijn beschreven in het MarketResponse Privacyrapport. Dit rapport is kosteloos te bestellen via www.marketresponse.nl/privacy.

Bekijk ook de privacyspot https://www.youtube.com/watch?v=01iOGk8_tmA&feature=youtu.be&list=UUU9hdyrSAbw45Kv8KWB9lGg

Bron: Persbericht Marketresponse, 20 oktober 2014

Aanmelden Cloutoday