89 procent ouders bezorgd over nieuwe media

Een kind opvoeden in tijden van smartphones, YouTube en Snapchat: ouders vinden het een lastige klus. Zo’n 89% blijkt volgens onderzoek van PanelWizard in opdracht van Mediawijzer te worstelen met dingen als digitale kinderlokkers, foute sites, cyberpesten en sexting.

Ook de tijd die hun kind achter het beeldscherm doorbrengt, is voor ouders een bron van onrust.

74% van de ruim duizend ondervraagde ouders stelt dat hun kind direct afgeleid is als ergens een beeldscherm aanstaat. Zo’n 70% heeft daarom regels ingesteld voor het gebruik, zoals: geen mobiel tijdens het eten. Ongeveer een vijfde van die ouders vindt het wel lastig om die huisregels te handhaven.

Nederlandse ouders blijken ook nogal negatief over nieuwe media. Twee derde geeft aan dat ze liever ziet dat hun kind iets anders doet dan achter een tablet of smartphone zitten. En ruim een kwart windt zich op dat de kroost zich niet meer zonder zo’n schermpje lijkt te kunnen vermaken.

Er is bovendien veel zorg om alles wat er in de digitale wereld circuleert. Zo vrezen ouders dat hun kind op foute sites terechtkomt (40%) of contact krijgt met vreemde figuren (42%). Andere redenen voor angst: cyberpesten (32%), sexting; het versturen of delen van pikante teksten of foto’s (26%) en teveel informatie delen op sociale media (18%). Ouders zitten er vaak dubbel in. Zo geeft de helft toe dat het een kind af en toe achter een beeldscherm parkeert om de handen vrij te hebben. En vindt een vijfde het lastig om het goede voorbeeld te geven en een mobieltje tijdens het eten bijvoorbeeld weg te leggen.

Om ouders te helpen komt Mediawijzer met de MediaDiamant een soort ‘schijf van vijf’ voor mediaopvoeding.

Bron: Panelwizard.com, mei 2017

Aanmelden Cloutoday